Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek, oblastní odbočka Blansko
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko | tel./fax: 516 410 595 | e-mail: blansko-odbocka@sons.cz

Úvodní informace

Spustit virtuání prohlídku

V návaznosti na usnesení vlády ČR je naše odbočka dostupná v omezeném provozu. Kontaktní den zůstává pondělí - pouze po předchozí telefonické dohodě. Činnost klubů je pozastavena. Jakékoliv problémy můžete s námi řešit prostřednictvím telefonických kontaktů (775 438 123) nebo elektronicky blansko-odbocka@sons.cz.

Děkujeme za pochopení.
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat i v této složité době jsme připraveni Vám pomoci.
Těšíme se na Vás a doufáme v brzké shledání.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR je občanským sdružením s celostátní působností s ústředím v Praze. Prostřednictvím svých oblastních odboček sdružuje těžce zrakově postižené občany a jejich příznivce. Oblastní odbočka SONS ČR v Blansku je organizační složkou, která je dle platných stanov oprávněna vstupovat do smluvních vztahů. Činnost oblastní pobočky je financována z členských příspěvků, příspěvků z ústředí a zejména díky sponzorským darům. Cílem naší organizace je vytvářet pro občany s těžkým zdravotním postižením prostor, kde mohou uplatnit své schopnosti a dovednosti ku prospěchu svému, skupiny stejně postižených občanů a tím i celé společnosti. Oblastní odbočka nabízí pomoc zrakově postiženým občanům z celého našeho regionu. Naše bezplatné služby umožňují lidem se zrakovým handicapem zvládnout všechny nezbytné dovednosti potřebné pro relativně nezávislý život.

© 2008-2012 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda