Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko | tel./fax : 516 410 595 | e-mail : blansko-odbocka@sons.cz

Připravujeme

12. 8. - 19. 8. 2017

  • Rekondiční pobyt v hotelu Tři studně na Vysočině

26. 9. 2017

  • Zájezd do Vídně (přihlášky do 28. srpna 2017 - 500,- Kč)

5. 10. 2017

  • Oblastní shromáždění (pozvánky budou rozeslány)

11. 10. 2017

  • Besídka pro zdravotně znevýhodněné děti

29. 11. 2017

  • Koncert v rámci DUN - Muzeum regionu Boskovicka, 15:00 hodin

1. 12. - 8. 12. 2017

  • Rekondiční pobyt lázně Hodonín (přihlášky do 28. srpna 2017 - 5300,- Kč) Přihlášky na zájezd a rekondici směřujte buď přímo osobně v kanceláři, elektronicky: rekova@sons.cz, nebo telefonicky 775 438 123 do termínu 28. srpna 2017.

© 2008-2011 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda