Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko | tel./fax : 516 410 595 | e-mail : sons.blansko@tiscali.cz

Z činnosti 2008

Mikulášská besídka :

 • Oblastní rada SONS Blansko, pořádala 4. prosince 2008 jiµ třináctý ročník Mikulá±ské besídky . . .
 • Celý článek

Bílá pastelka výsledky :

 • Ve středu 15. října 2008 opět probíhala na území celé republiky veřejná sbírka "Bílá pastelka" . . .
 • Celý článek

Bílá pastelka :

Pro nejbliµ±í období připravujeme :

 • 02.10.2008 : Oblastní shromáµdění ve 13.00 hod. v klubu důchodců v Blansku . . .
 • Celý článek

Umístění na±í oblastní odbočky :

Dny umění nevidomých na Moravě :

 • V krásném prostředí blanenského zámku se konal jiµ podesáté festival Dny umění nevidomých na Moravě . . .
 • Celý článek

Zájezd do Olomouce :

 • I letos, v pátek 13. června, jsme se vydali do starobylé Olomouce . . .
 • Celý článek

Umístění odbočky

 • Město Blansko rozhodl o prodeji svého podílu vý±kové budovy na ul. Smetanova 3 v Blansku . . .
 • Celý článek

11.4.2008 - 5. ročník soutěµe Cesta ve tmě

 • Jiµ popáté se v pátek 11. dubna 2008 prakticky na celý den zaplnilo blanenské Wanklovo náměstí . . .
 • Celý článek

7.4.2008 - volba oblastní rady

3.4.2008 - celooblastní shromáµdění

 • Setkání, kterého se zúčastnilo celkem 92 členů . . .
 • Celý článek

18.3.2008 - den otevřených dveří

 • Dne 18. března uspořádala oblastní odbočka SONS ČR v Blansku Den otevřených dveří . . .
 • Celý článek

18.2.2008 až 25.2.2008 - rekondiční pobyt v Lázních Velké Losiny

© 2008-2011 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda