Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko | tel./fax : 516 410 595 | e-mail : sons.blansko@tiscali.cz

Z činnosti 2009

Mikulá±ská besídka 3.12.2009 v Katolickém domě :

 • SONS Blansko připravil na čtvrtek 3.prosince pro zdravotně znevýhodněné děti okresu Blansko jiµ po třinácté mikulá±skou besídku . . .
 • Celý článek

Oblastní shromáµdění 8.10.2009 :

 • Setkání se zúčastnilo 98 členů, 8 dobrovolníků, 1 host a 8 průvodců, proběhlo v klidném prostředí Klubu důchodců v Blansku . . .
 • Celý článek

Rekondiční pobyt trochu jinak :

 • Od 20. do 25. Července v Hodoníně na Moravě probíhal pobyt pro nevidomé a jejich vodicí psy . . .
 • Celý článek

Orlické hory :

 • V Termínu od čtvrtého do jedenáctého července proběhl ozdravný pobyt v Orlických horách v Chatě De±tná . . .
 • Celý článek

Klub Blansko :

 • Program na září, říjen, listopad a prosinec 2009 . . .
 • Celý článek

Klub Boskovice :

 • Program na září, říjen, listopad a prosinec 2009 . . .
 • Celý článek

Den otevřených dveří :

 • Pořádaný v rámci celostátní akce "Týden sociálních sluµeb ČR" v úterý dne 6. října 2009 . . .
 • Celý článek

Pozvánka na oblastní shromáµdění :

 • 08.10.2009 : Oblastní shromáµdění ve 13.00 hod. v klubu důchodců v Blansku . . .
 • Celý článek

Den otevřených dveří 2009 :

 • U příleµitosti vzpomínky na dvousté výročí narození Louise Brailla uspořádala dne 12. února 2009 oblastní odbočka SONS ČR v Blansku Den otevřených dveří . . .
 • Celý článek

Výlet do Prahy

 • V úterý 10. února jsme odjeli do Prahy s cílem prohlédnout si vysílač Českých radiokomunikací na Źiµkově . . .
 • Celý článek

Den otevřených dveří :

 • Je pořádán u příleµitosti 200. výročí narození Louise Brailla ve čtvrtek dne 12. února 2009 . . .
 • Celý článek

Klub Blansko :

Klub Boskovice :

© 2008-2011 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda