Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko | tel./fax : 516 410 595 | e-mail : sons.blansko@tiscali.cz

Z činnosti 2010

Strom splněných přání :

 • I letos bude zdobit prostředí restaurace PUNKVA "Vánoční strom splněných přání" . . .
 • Celý článek

Klub Blansko :

 • Program na září, říjen, listopad, prosinec 2010 . . .
 • Celý článek

Klub Boskovice :

 • Program na září, říjen, listopad, prosinec 2010 . . .
 • Celý článek

Bílá pastelka pomáhá :

 • Bílá pastelka se koná kaµdoročně u příleµitosti Mezinárodního dne bílé hole (15.10.) . . .
 • Celý článek

Pozvánka na oblastní shromáµdění :

 • 07.10.2010 : Oblastní shromáµdění ve 13.00 hod. v klubu důchodců v Blansku . . .
 • Celý článek

Den otevřených dveří :

 • SONS Blansko si Vás dovoluje pozvat na : DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 4.10.2010 . . .
 • Celý článek

Vlastimil Marek - Tibetské misky :

 • V České republice se ujal název Tibetské misky. Jsou to misky z himalájské oblasti . . .
 • Celý článek

Předná±ky :

Předná±ky o µivotě nevidomých :

 • Dne 15.1. 2010 jsme uskutečnily dal±í z předná±ek o µivotě nevidomých a těµce zrakově postiµených osob . . .
 • Celý článek

Klub Blansko :

Klub Boskovice :

© 2008-2011 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda