Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko | tel./fax : 516 410 595 | e-mail : sons.blansko@tiscali.cz

Z činnosti 2011

Projekt ESF o.s. Řemesla Kunštát :

 • Využití zkušeností o.s. Řemesla Kunštát v ICT pro vzdělávání cílových skupin …
 • Celý článek

Bílá pastelka pomáhá :

 • Celonárodní sbírka Bílá pastelka se koná od roku 2000 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole …
 • Celý článek

Neviditelná výstava 26.7.2011 :

 • Když dojedete do Prahy, najdete na Karlově náměstí Novoměstskou radnici…
 • Celý článek

Pobyt v De±tném :

 • V Deštném se se±la moc prima parta v±ech věkových skupin…
 • Celý článek

Historie městečka Lomnice u Ti±nova :

 • Květnice hora, Besének voda, jsou dražší než celá Morava. Tak bychom mohli začít svoje povídání…
 • Celý článek

Brno - Źidenice :

 • Protože početně převažují na našich výletech ženy, chtěli jsme tentokrát vybrat něco pro potěchu mužské části…
 • Celý článek

Rok 2011 :

Jihlava :

 • Navštívili jsme výstavu uměleckých děl z kolekce Moravské galerie v Brně pro nevidomé a slabozraké . . .
 • Celý článek

Prázdninové kluby 2011 :

ObRok 2011 :

 • ObRok je celostátní setkání skautů a letos se konalo v Blansku, v městské části Češkovice . . .
 • Celý článek

Koncerty DUN 2011 :

 • Letos jsme uspořádali celkem 4 koncerty v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě . . .
 • Celý článek

8. ročník soutěµe Cesta ve tmě má svého vítěze :

 • Již poosmé se v pátek 8. dubna 2011 prakticky na celý den zaplnilo blanenské náměstí svobody . . .
 • Celý článek

Rekondice v Poděbradech 2011 :

 • 21. března byl první jarní den a zároveň také první den na±í první letošní rekondice . . .
 • Celý článek

Sbírka kamélií v zahradě zámku v Rájci nad Svitavou :

 • Dal±í z poznávacích výletů směřoval na výstavu kamélií . . .
 • Celý článek

Rudi Lorenz vystavuje v Boskovicích :

 • I vy se můµete nechat unést vlastní představivostí a fantazií, kdyµ nav±tívíte tuto výstavu . . .
 • Celý článek

Salvador Dalí, Betlémská kaple :

 • V pátek, 11. února jsme se z Blanska vypravili za dal±ím poznáním . . .
 • Celý článek

Klub Blansko :

Klub Boskovice :

Informace o projektu "Vyuµití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postiµením na trh práce" :

 • Projekt je určen osobám se zrakovým postiµením v produktivním věku . . .
 • Celý článek

Projekt Śangri-la - byli jsme u toho :

 • Výstava otevírá magický příběh velehor, krajiny, lidí, zvířat, náboµenství, obřadů, mýtů a tajemství . . .
 • Celý článek

Klub Blansko a Boskovice :

© 2008-2011 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda