Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko | tel./fax : 516 410 595 | e-mail : sons.blansko@tiscali.cz

Bílá pastelka pomáhá - letošní jubilejní 15. ročník veřejné sbírky

Celonárodní sbírka Bílá pastelka se konala každoročně od roku 2000 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole (15.10.). Probíhala v mnoha městech a obcích po celé naší republice a její výtěžek bude věnován na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat pro vidícího člověka zcela běžné činnosti, jako např. samostatně chodit s bílou holí, obsluhovat počítač bez možnosti kontroly zrakem a mnoho jiných dovedností nezbytných pro samostatný a nezávislý život.

Bílá pastelka, jako symbol neviditelného světa nevidomých, se prodávala za minimální cenu 20,- Kč. Prodej byl realizován za pomocí dvojic z řad studentů, ale i dobrovolníků a sympatizantů (Adamov, Blansko, Boskovice, Černá Hora, Jedovnice, Letovice, Lomnice u Tišnova, Němčice, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Sloup).

A výtěžek sbírky? Společně jsme v našem regionu vybrali 71.523,- Kč. Jsme moc rádi a děkujeme všem, kdo přispěli. Také děkujeme studentům, bez nichž bychom takového výsledku nikdy nedosáhli.

© 2008-2011 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda