Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko | tel./fax : 516 410 595 | e-mail : sons.blansko@tiscali.cz

Z činnosti 2015

Celonárodní dobročinná sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých - poděkování

  • Rádi bychom vyjádřili poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili 16. ročník veřejné sbírky Bílá pastelka 2015.
  • Celkově i přes nepřízeň počasí bylo na Blanensku a Boskovicku v pokladničkách vybráno 55444,- Kč.
  • Výtěžek bude použit na částečné krytí nákladů souvisejících s nákupem kompenzačních pomůcek pro těžce zrakově postižené našeho regionu.
  • Dárcům za empatii, vstřícnost a podporu moc děkujeme.

Pozvánka na OBLASTNÍ SHROMÁŹDĚNÍ OR SONS BLANSKO

  • Toto shromáždění se koná ve čtvrtek 26. března 2015 ve 13:00 h v Klubu důchodců v Blansku …
  • Pozvánka

© 2008-2011 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda