Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko | tel./fax : 516 410 595 | e-mail : sons.blansko@tiscali.cz

Den otevřených dveří

Dne 18. března uspořádala oblastní odbočka SONS ČR v Blansku Den otevřených dveří. Do prostor odbočky ve výškové budově na ul. Smetanova 3 v Blansku zavítalo celkem 84 návštěvníků, mezi nimiž nechyběla starostka Města Blanska, paní PhDr. Jaroslava Králová, pracovnice sociálních referátů z blanenského a boskovického Městského úřadu, někteří sponzoři, žáci Střední zdravotnické školy v Blansku Střední pedagogické školy v Boskovicích, ale i několik zrakově postižených spoluobčanů, se kterými byl díky této akci navázán kontakt.

Návštěvníci se mohli seznámit s činností odbočky, prolistovat si její kroniku, seznámit se s kompenzačními pomůckami a shlédnout i keramická dílka zrakově postižených členů. Zájemci se také mohli seznámit s plnospektrálními svítidly, která šetří zrak i lidem bez zdravotního omezení. Na adrese www.sons-blansko.cz se návštěvníci také mohli seznámit s webovými stránkami odbočky, které byly zprovozněny 16. března 2008.

Organizátoři této akce ji tak trochu pojali jako nostalgické rozloučení se se stávajícími prostorami, které bude muset odbočka v dohledné době opustit v důsledku očekávané změny vlastníka budovy.

Akce, která probíhala prakticky celý den až do odpoledních hodin, se podle mínění organizátorů zdařila. Nezbývá než vyslovit přesvědčení, že se stejným pocitem odcházeli i její návštěvníci. Děkujeme touto cestou všem za účast s přáním brzkého setkání v nových prostorách.

Marie Reková

Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří

Další fotografie

© 2008-2010 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda