Sjednocen organizace nevidomch a slabozrakch R, zapsan spolek, oblastn odboka Blansko
K. J. Maky 2, 678 01 Blansko | tel./fax: 516 410 595 | e-mail: blansko-odbocka@sons.cz

Keramická dílna

Pro zájemce připomínáme, ľe kaľdé první úterý v kalendářním měsíci máte moľnost vyzkouąet si své dovednosti při práci s hlínou a výsledek svého snaľení si zde také vypálit pod vedením naąí členky, paní Nataąi Blaľkové.

Některé výrobky naąich členů :

Výrobky naąich členů Výrobky naąich členů Výrobky naąich členů

Daląí fotografie

© 2008-2011 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda