Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek, oblastní odbočka Blansko
K. J. Maąky 2, 678 01 Blansko | tel./fax : 516 410 595 | e-mail : sons.blansko@tiscali.cz

Keramická dílna

Pro zájemce připomínáme, ľe kaľdé první úterý v kalendářním měsíci máte moľnost vyzkouąet si své dovednosti při práci s hlínou a výsledek svého snaľení si zde také vypálit pod vedením naąí členky, paní Nataąi Blaľkové.

Některé výrobky naąich členů :

Výrobky naąich členů Výrobky naąich členů Výrobky naąich členů

Daląí fotografie

© 2008-2011 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda