Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsanÝ spolek, oblastní odbočka Blansko
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko | tel./fax: 516 410 595 | e-mail: blansko-odbocka@sons.cz

Pomáháme nevidomým

Registrované služby

Od 10. 1. 2015 došlo ke změně v registraci socálních služeb u MPSV.

Odborné sociální poradenství (identifikátor 2500401) - forma ambulantní, výjimečně terénní;

Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postišením (identifikátor 2026800) - forma ambulantní a terénní.

Služby byly zařazeny do programu podpory sociálních služeb, které mají charakter celostátní (nadregionální). Stávající registrované služby k 9. 1. 2015 zanikly.

Pomáháme nevidomým

  1. Při setkání s nevidomým se chovejte přirozeně a nenuceně. Pomozte taktně a nenápadně. Nevidomého oslovte jako prvního.
  2. Když vstoupíte do místnosti, kde se nevidomý nachází, dejte se zřetelně poznat: pozdravte jej, povězte své jméno. Pokud ho znáte, k pozdravu připojte i jeho jméno, aby věděl, že se pozdrav týká jeho. Když místnost opouštíte, upozorněte ho na to.
  3. Mluvte na nevidomého, jeho záležitosti projednávejte s ním. Ne s jeho průvodcem. Ten jej pouze doprovází, nikoli zastupuje.
  4. Když se nevidomý ocitne na ulici, na nádraží a podobně v orientačních těžkostech, zeptejte se ho, zda mu můžete nějak pomoci. Mějte na paměti, že každý nevidomý reaguje na nabídnutou pomoc různě. Buďte proto taktní, tolerantní a trpěliví. Když ho vedete, netlačte ho před sebou. Jděte před ním asi půl kroku. Nabídněte mu, aby se mohl zavěsit za vaši paži nebo se uchopit vašeho loktu. Jsou-li na cestě schody, povězte mu, jestli je to schod nahoru, nebo dolů
  5. Při nástupu do dopravních prostředků netlačte nikdy nevidomého před sebou, ale běžte sami první.
  6. Nevtlačujte nevidomého na sedadlo. Stačí, když položíte jeho ruku na opěradlo sedadla.
  7. Při vstupu do auta položte jeho ruku na horní rám dveří.
  8. Když nevidomý vstoupí do restaurace bez průvodce, určitě přivítá pomoc při vyhledávání věšáku a volného místa u stolu. S jídlem si poradí sám. Stačí, když mu povíte, jak je jídlo na talíři uspořádáno. Použijte pro popis rozložení číslic na ciferníku hodin. Povězte mu také, kde je sklenice s nápojem.
  9. Nepřesunujte mu jeho věci. Každou věc si totiž nevidomý dává na stejné místo. Pokud něco změníte, řekněte mu to.
  10. Když budete nevidomého doprovázet delší dobu, popište mu hlavní rysy okolí, vybavení místnosti a osoby, které se v jeho blízkosti nacházejí. Při popisování se nemusíte vyhýbat zrakovým dojmům a barvám.

© 2008-2011 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda