Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko | tel./fax : 516 410 595 | e-mail : sons.blansko@tiscali.cz

Díky Báro

Tak letos již po dvacáté, tentokráte s mladou nadějnou sólistkou Barborou Janovou. A jak jinak v Blansku, než opět v salonku blanenského muzea.

20. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 2014 jsme v Blansku zahájili koncertem pro studenty středních škol. A zde se Bára ukázala v plné parádě. Její osobitý hlas zněl celým salonem, střídala různé žánry, písně z čtyřicátých až šedesátých let minulého století (Oh, baby, baby, Slunečnice, Dívka v rytmu zrozená, Babičko nauč mne charleston a jiné), písničky z Rebelů dostaly každého. Bylo to vynikající. Studenti nadšeně aplaudovali.

Odpolednímu vystoupení předcházela již tradiční haptická prohlídka připravených exponátů blanenského muzea. Paní ředitelka, Mgr. Eva Nečasová si vždy pro nás čas najde. A i letos jsme mohli obdivovat tajuplné předměty, které za starých časů byly součástí nejedné domácnosti. A pak už nastoupila Bára Janová za hudebního doprovodu klavíristy Jiřího Beránka. A že bylo co poslouchat.

Cílem koncertů v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě je přiblížit co nejširší veřejnosti umění předních nevidomých a těžce zrakově postižených umělců. A to myslím se zde v Blansku zcela podařilo. Báro, díky!

© 2008-2011 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda