Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko | tel./fax : 516 410 595 | e-mail : sons.blansko@tiscali.cz

Vlastimil Marek - Tibetské misky

V České republice se ujal název Tibetské misky. Jsou to misky z himalájské oblasti. Tradice Ben vymyslela a objevila něco, co my dnes v jednadvacátém století začínáme doceňovat. Vlastimil Marek říká: "Tyto nenápadné nástroje, člověk by ani neřekl, že jsou to hudební nástroje, jsou velmi léčivé, terapeutické. Z několika důvodů. Ten zvuk, který běžně slyšíme ušima, prochází rukou a vodou v buňkách mého těla. Voda vede zvuk 3x rychleji než vzduch do mé pravé hemisféry, do celého těla. Jako bych slyšel 2x, 20x, 200x a všechny ty vibrace misky mají svou odezvu, rezonanci v těle – harmonizují. Za další, ty misky jsou slitiny z několika kovů, říká se, že ze 7 nebo z 9 a v té slitině je železo. Tibeťané, šamané, tradice Ben tvrdili a dnes víme, že měli pravdu, že když zazní miska, člověk rezonuje harmonií vesmíru. Dnes též víme, že těžké kovy a železo v krvi, pocházejí z hvězd, z výbuchů Supernov a my jsme děti hvězd. Když rezonuje miska, rezonují i částečky železa v naší krvi a my znovu jakoby rezonujeme zákony vesmíru. 3. Hra na misky je velmi jednoduchá. Člověk ťukne a pak už to hraje samo. To ťuknutí je samozřejmě zdroj těch vibrací ale miska sama , vzhledem k tomu, že je vyrobena ručně, že není pravidelná, hraje velmi dlouho. A právě v délce toho zvuku se dějí zajímavé věci. Ten zvuk uvnitř misky se jakoby čistí. Čistí se sám od sebe. Všechny ty frekvence, a že jich tam je, se tím vyčištěním dotknou něčeho v nás. Něčeho, co vzniká v mozku. Ještě jinak, Tibeťan, když hraje na misku, tak říká, poslouchej zvuk misky a až přestane, poslouchej dál. A to je zase ten rozdíl od té normální hry na normální hudební nástroje. Když téměř neslyšíme ten zvuk a přitom ho ještě cítím v ruce, tak je ten zvuk nejléčivější. A za další, ten zvuk misky obsahuje obrovskou škálu frekvencí. Nejen ty, které známe z našich hudebních nástrojů – z piána, z varhan, trubky a dalších, nebo ze syntetizátorů, ale jsou tam noty, které v západní hudbě vůbec neexistují. Ukazuje se, že zvuk, právě v té, jakési nevyladěnosti, v té obrovské škále těch spekter a vibrací, je velmi léčivý. Řeklo by se, obyčejná miska, ale přitom je to zázrak".

© 2008-2010 SONS Blansko - vytvořil Libor Pivoda